سمینار کانون وکلا اسپیناس پالاس

هدف از شرکت در سمینار:

  • معرفی دقیق و درست دیجیتال مارکتیک
  • مفهوم دیجیتال مارکتینگ
  • معرفی خدمات تیم آمینا گروپ
  • و…

به زودی…

به زودی…

به زودی…

به زودی…

سمینار کانون وکلا اسپیناس پالاس

هدف از شرکت در سمینار:

  • معرفی دقیق و درست دیجیتال مارکتیک
  • مفهوم دیجیتال مارکتینگ
  • معرفی خدمات تیم آمینا گروپ
  • و…