تبلیغات در فضاهای شهری

تبلیغات در فضاهای شهری

امروزه یکی از بهترین روش های تبلیغات، تبلیغات در فضاهای شهری می باشد. چرا که میتوان با ایجاد تنوع و زیبایی، با هزینه بسیار پایین تری مخاطب خود را جذب نمود.اولین تابلو های تبلیغاتی در ایران به صورت مکانیکی جهت ارائه خدمات فرهنگی و یا کالا بوده اند. اما با پیشرفت...