اهمیت داشتن وب سایت

با توجه به اینکه در دنیای دیجیتال زندگی می کنیم، داشتن یک وب سایت برای هر یک از کسب و کارهای ما لازم است. در صورتی که برای کسب و کارتان هنوز وب سایتی تهیه نکردید، احتمالا شانس خود را برای توسعه هر چه بیشتر کارتان از دست داده اید. استفاده از یک وب سایت، با داشتن توان...

اصول طراحی وب سایت خوب

 یک طراحی وب سایت جذاب، باید هدف خود را با ایجاد پیام های خاص و در عین حال سرگرم کننده برای مخاطبان، انتقال دهد. عوامل مختلفی در طراحی خوب وب سایت  نقش دارند که عبارتند از سازگاری، رنگ ها، تایپوگرافی، تصاویر، سادگی و عملکرد. دراصول طراحی وب سایت خوب، عوامل کلیدی و...